Σχετικά με την ομάδα

Οι Passengers αποτελούν μια νεανική κοινότητα από φοιτητές με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο ή εταιρεία. Μέσα από την ομάδα δεν υπάρχει με κανένα τρόπο κερδοφορία ή γενικότερα εγχρήματες συναλλαγές.

Λήψη δεδομένων – Προστασία δεδομένων

Τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσα από την φόρμα αίτησης τα χρησιμοποιούμε καθαρά για επικοινωνία της ομάδας με το άτομο που κάνει αίτηση. Η ομάδα δε θα διαθέσει τα στοιχεία κανενός μέλους ή ατόμου που κάνει αίτηση σε τρίτο χωρίς να ζητήσει πρώτα την άδεια του μέλους – ατόμου.

Τροποποίηση – Διαγραφή δεδομένων

Οποιοδήποτε μέλος θέλει για οποιοδήποτε λόγο να τροποποιήσει – διαγράψει δεδομένα που έχει προηγουμένος χορηγήσει στην ομάδα μας, μπορεί να το κάνει απλά στέλνοντας ένα mail στο hello@passengers.gr

Mail List

Οι Passengers σου δίνουν τη δυνατότητα να εγγραφείς στη λίστα μας ( η οποία παρέχεται από το Mailchimp ) και να ενημερώνεσαι άμεσα για νέα άρθρα, προσφορές ,εκπτώσεις κ.ο.κ. Οι πληροφορίες αυτές ουδέποτε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους είτε θα χρησιμοποιηθούν για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που προαναφέραμε. Εάν θέλετε να διαγραφείτε από τη λίστα μπορείτε εύκολα είτε κάνοντας κλικ στην επιλογή «Unsubscribe” στο τέλος κάθε mail, είτε με ένα mail στο hello@passengers.gr !

GDPR

Ο General Data Protection Regulation (2016/679) είναι ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018! Έκτοτε παύει η ισχύς του προηγούμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τροποποιούνται πολλές πτυχές του. Ο Κανονισμός είναι γενικής εφαρμογής, υποχρεωτικός σε όλα τα στοιχεία του και άμεσα εφαρμοζόμενος σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Στον GDPR οφείλουν να συμμορφωθούν όλοι οι φορείς/οργανισμοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους. Κάθε εταιρία, σωματείο, υπηρεσία του δημοσίου που συλλέγει, καταχωρεί, αποθηκεύει, κοινολογεί με διαβίβαση, συσχετίζει, διαγράφει, καταστρέφει πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο έχει υποχρέωση να εφαρμόσει το νέο Κανονισμό.

Ο GDPR επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους υπευθύνους επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας(transparency) στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και τη νέα αρχή της λογοδοσίας (accountability), σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης εισάγονται νέα δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων όπως το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Πληροφορίες για διαγωνισμούς

Οι Passengers  ενημερώνουν όλους όσους συμμετέχουν στο διαγωνισμό με το efood ότι οι Passengers έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν το δώρο από κάποιον που θα κληρωθεί και δε θα έχει συμπληρώσει όλα τα βήματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμο. Τα δώρα που θα ακυρωθούν θα κληρωθούν εκ νέου. Τα κουπόνια ισχύουν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου